Lid worden

Voor deelname aan de oefentherapie dient u lid te zijn van onze vereniging. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gert Bos:  06 - 45746959

of mail naar info@bpvleiden.nl

Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op dit moment (2016)  € 20,- per jaar. 

De kosten van  de groepsoefentherapie worden door verschillende zorgverzekeraars vergoed. Wij raden u met klem aan om vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij naar de mogelijkheden en eventuele voorwaarden te informeren. Indien uw verzekeringsmaatschappij meer informatie over de inhoud van het oefenprogramma van u vraagt, helpen wij u waar mogelijk. 

Medische verklaring

Naast het lidmaatschap is een verklaring van een verwijzer (meestal een reumatoloog) nodig waaruit blijkt dat u Ziekte van Bechterew (Spondylitis ankylopoetica) heeft en dat er geen contra-indicatie voor deelname aan oefentherapie is. 

Intakegesprek

Na een intakegesprek met een oefentherapeut wordt u ingedeeld in een van de oefengroepen.

Tijdens dit gesprek worden ook medische gegevens genoteerd die voor het volgen van de therapie van belang (kunnen) zijn. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen door de andere therapeuten worden ingezien.