De vereniging werd op 11 oktober 1995 in Leiden opgericht onder de naam Bechterew Patiënten Vereniging BEVER. Sinds 2004 luidt de naam: Bechterew Patiënten Vereniging Leiden e.o. afgekort tot BPV Leiden e.o.

 

 

Het doel van BPV Leiden wordt in de statuten van de vereniging omschreven als: ‘Werkzaam zijn ten behoeve van algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met Axiale SpA (de ziekte van Bechterew) die lid zijn van de vereniging’.

Dat klinkt zwaarder dan het is, want BPV Leiden is ook een gezellige vereniging, waar mensen met Axiale SpA (de ziekte van Bechterew) in groepsverband kunnen deelnemen aan oefentherapie en andere activiteiten van de vereniging, hun ervaringen met de ziekte met elkaar delen en relevante informatie uitwisselen.